Sklepy internetowe
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Stawiamy na dostępność – strony internetowe wykonane w technologii WCAG 2.0

Stawiamy na dostępność – strony internetowe wykonane w technologii WCAG 2.0

Projektowanie stron www zgodnych z WCAG 2.0

Stawiamy na dostępność – strony internetowe wykonane w technologii WCAG 2.0

Tworzenie stron internetowych o wysokiej dostępności stało się priorytetem dla wielu organizacji i firm. W tym kontekście, technologia WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) odgrywa kluczową rolę. Jest to zbiór wytycznych opracowany przez organizację W3C (World Wide Web Consortium), który ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej dla wszystkich użytkowników, w tym osób z różnymi niepełnosprawnościami.

WCAG 2.0 skupia się na trzech podstawowych zasadach dostępności: percepcji, działaniu oraz zrozumieniu. Zasady te składają się z różnych wytycznych, które zawierają praktyczne wskazówki dotyczące projektowania i implementacji stron internetowych z myślą o dostępności. Strony spełniające te wytyczne są bardziej dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, takimi jak osoby niewidome, niedowidzące, z zaburzeniami słuchu, czy też osoby korzystające z asystentów technologicznych.

Projektowanie stron www zgodnych z WCAG 2.0 wiąże się z szeregiem korzyści. Przede wszystkim, taka strona jest bardziej dostępna dla szerokiego spektrum użytkowników, co przekłada się na większą liczbę odwiedzających i potencjalnych klientów. Ponadto, zgodność z wytycznymi WCAG 2.0 przyczynia się do poprawy wizerunku firmy jako instytucji, która dba o potrzeby wszystkich swoich użytkowników.

Implementacja WCAG 2.0 wymaga uwzględnienia różnych aspektów projektowych i technicznych. Oto kilka kluczowych punktów, które powinny być wzięte pod uwagę przy tworzeniu stron internetowych zgodnych z WCAG 2.0:

Kontrast kolorów WCAG 2.0

Wytyczne dotyczące kontrastu kolorów są istotnym elementem technologii WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Zapewniają one, że treści na stronach internetowych są czytelne i dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami wzrokowymi. Poprawne zastosowanie kontrastu kolorów pozwala użytkownikom o różnym stopniu widzenia odczytać treści bez trudu, bez względu na to, czy są one wyświetlane na ekranie komputera, smartfonu czy innego urządzenia.

W WCAG 2.0 określono wymagania dotyczące minimalnego kontrastu między tekstem a tłem na stronie internetowej. W zależności od rozmiaru i wagi tekstu, istnieją różne poziomy kontrastu, które muszą zostać spełnione. Dla większego tekstu (18 punktów lub więcej, lub 14 punktów pogrubionych) minimalny stosunek kontrastu powinien wynosić co najmniej 3:1 między tekstem a tłem. Jeśli tekst znajduje się na wyodrębnionym tle, takim jak przyciski lub linki, minimalny stosunek kontrastu powinien wynosić co najmniej 3:1 między tekstem a tłem. Dla tekstu, który nie jest przeznaczony do druku, takiego jak tekst w interfejsach użytkownika, minimalny stosunek kontrastu powinien wynosić co najmniej 3:1 między tekstem a tłem. Jeśli na stronie występują duże obszary kolorów, takie jak tła, minimalny stosunek kontrastu powinien wynosić co najmniej 3:1 między kolorem tekstu a tłem.

Pozycjonowanie a WCAG 2.0

W kontekście WCAG 2.0, można rozważyć wpływ pewnych aspektów związanych z dostępnością na pozycjonowanie strony. Na przykład, strony internetowe zaprojektowane zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 mogą oferować lepsze doświadczenie użytkownika, co przekłada się na dłuższy czas spędzany na stronie, niższy współczynnik odrzuceń, większą liczbę powrotów do strony czy większą interakcję użytkowników. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na postrzeganie strony przez wyszukiwarki i potencjalnie przyczynić się do lepszej pozycji w wynikach wyszukiwania.

Podsumowując, chociaż WCAG 2.0 nie ma bezpośredniego wpływu na proces pozycjonowania stron internetowych, to tworzenie stron zgodnych z wytycznymi WCAG 2.0 może przyczynić się do lepszych wyników w wyszukiwarkach, poprawy doświadczenia użytkownika i zwiększenia widoczności witryny.

Sklepy internetowe wykonane w technologii wcag 2.0

Zapewnienie dostępności E-commerce zgodnie z WCAG 2.0 przynosi korzyści zarówno użytkownikom z niepełnosprawnościami, jak i właścicielom sklepów. Dostępność umożliwia większej liczbie osób skorzystanie z produktów i usług oferowanych w sklepie internetowym, co może przekładać się na większą sprzedaż i lojalność klientów. Ponadto, dbanie o dostępność to również spełnianie zobowiązań prawnych i etycznych, promowanie inkluzji i równości w przestrzeni online.

Alternatywne teksty WCAG 2.0

Wytyczne WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) obejmują również zalecenia dotyczące alternatywnych tekstów, które są istotne dla osób niewidomych lub słabowidzących. Alternatywne teksty, zwane także opisami alternatywnymi lub alternatywnymi opisami obrazów, są tekstem zastępczym, który opisuje zawartość obrazków na stronie internetowej. Pomagają osobom korzystającym z czytników ekranowych zrozumieć i odtworzyć treść obrazków, które sami nie mogą zobaczyć.

Ważne jest, aby projektanci i programiści stron internetowych byli świadomi znaczenia alternatywnych tekstów i regularnie je implementowali na stronach zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. Istnieją również narzędzia i programy, które pomagają w weryfikacji i ocenie dostępności alternatywnych tekstów na stronach internetowych.

Alternatywne teksty w ramach WCAG 2.0 są kluczowym elementem tworzenia dostępnych stron internetowych, które zapewniają pełny dostęp do treści dla osób niewidomych lub słabowidzących. Poprawne zastosowanie alternatywnych tekstów pozwala tym osobom korzystać z treści obrazowych i multimedialnych, co przyczynia się do bardziej inkludującego środowiska online.

Przyjazne formularze WCAG 2.0

Przyjazne formularze WCAG 2

Przyjazne formularze są istotnym elementem technologii WCAG 2.0. Zapewniają one, że formularze na stronach internetowych są łatwe do wypełnienia i dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Projektowanie formularzy zgodnych z wytycznymi WCAG 2.0 ma na celu umożliwienie wszystkim użytkownikom, w tym osobom z niepełnosprawnościami, efektywne korzystanie z funkcji wprowadzania danych na stronach.

 • Zapewnienie odpowiednich etykiet pól formularza: Każde pole formularza powinno mieć przypisaną etykietę, która opisuje, jakiego rodzaju informacje należy wprowadzić. Etykieta powinna być zrozumiała i jasna dla użytkowników, a także powiązana w sposób dostępny z polem formularza.
 • Używanie znaczników i atrybutów HTML: W celu zapewnienia struktury i dostępności formularza, należy korzystać z odpowiednich znaczników i atrybutów HTML. Na przykład, zastosowanie znacznika <label> wokół etykiety pola formularza oraz atrybutów takich jak „for” i „id” umożliwia prawidłowe powiązanie etykiety z odpowiadającym jej polem formularza.
 • Jeśli użytkownik dokonał błędnego wypełnienia pola formularza, należy to jasno zaznaczyć i dostarczyć odpowiedni komunikat błędu. Komunikat powinien być czytelny i precyzyjny, informujący użytkownika o naturze błędu i sugerujący poprawkę.
 • Formularze powinny być zaprojektowane tak, aby były zrozumiałe i dostępne dla osób korzystających z czytników ekranowych. Odpowiednie znaczniki i struktura formularza są kluczowe, aby czytnik ekranowy mógł poprawnie odczytać etykiety pól i informować użytkownika o błędach lub komunikatach sukcesu.
 • Dbanie o wygodne wprowadzanie danych jest istotne dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie odpowiednich typów pól, automatycznego uzupełniania, umożliwienia kopiowania i wklejania danych oraz ograniczenia formatu wprowadzanych informacji do wymaganego zakresu.
 • Kolejność pól formularza powinna być logiczna i intuicyjna. Użytkownik powinien łatwo poruszać się między polami formularza za pomocą klawiszy tabulacji. Dodatkowo, w przypadku formularzy wielostronicowych, należy zapewnić jasną nawigację i wskaźniki postępu.

Wsparcie dla czytników ekranowych WCAG 2.0

Wsparcie dla czytników ekranowych jest jednym z kluczowych aspektów technologii WCAG 2.0. Czytniki ekranowe są narzędziami, które przekształcają treść tekstową i elementy interaktywne na stronach internetowych na dźwięk lub brajlowskie odczyty, umożliwiając osobom niewidomym lub słabowidzącym dostęp do informacji.

 • Strony internetowe powinny być zbudowane zgodnie z semantycznymi znacznikami HTML, takimi jak nagłówki (<h1>, <h2>, itd.), listy (<ul>, <ol>), akapity (<p>), linki (<a>) itp. Te znaczniki pomagają czytnikom ekranowym prawidłowo odczytywać i nawigować po treści stron.
 • Wszystkie obrazki na stronach powinny mieć odpowiednie alternatywne teksty, które opisują zawartość obrazka. To pozwala czytnikom ekranowym przekazać te informacje osobom niewidomym.
 • Pola formularzy powinny mieć przypisane etykiety, które są odpowiednio skonfigurowane dla czytników ekranowych. To umożliwia użytkownikom odczytanie i zrozumienie etykiet wraz z powiązanymi polami formularzy.
 • Komunikaty na stronach, takie jak komunikaty o błędach lub potwierdzeniach, powinny być jasne, zrozumiałe i łatwe do odczytania przez czytniki ekranowe. Unikaj skomplikowanych zdań i zapewnij informacje w sposób prosty i konkretny.
 • Ważne jest, aby projektanci i programiści regularnie testowali dostępność swoich stron internetowych z użyciem czytników ekranowych. Dzięki temu można upewnić się, że treść jest prawidłowo odczytywana, elementy interaktywne są dostępne, a nawigacja po stronie jest intuicyjna.

Podpisane multimedia WCAG 2.0.

Podpisane multimedia

Wytyczne WCAG 2.0 obejmują również zalecenia dotyczące dostępności multimediów, w tym podpisywania treści audio i wideo. Podpisywanie multimediów jest istotne dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, umożliwiając im zrozumienie mówionego lub dźwiękowego komunikatu.

 • W przypadku treści wideo, takich jak filmy, prezentacje czy webinaria, należy dostarczyć podpisy tekstowe lub tłumaczenia na język migowy. Podpisy tekstowe są prezentowane na ekranie wraz z wideo, umożliwiając osobom niesłyszącym czytanie dialogów lub opisów dźwięków. Tłumaczenia na język migowy są realizowane przez tłumacza migowego widocznego na ekranie.
 • Dla treści audio, takich jak podcasty, nagrania dźwiękowe czy wywiady, zaleca się dostarczenie transkrypcji tekstowych. Transkrypcje pozwalają osobom niesłyszącym lub słabosłyszącym czytać zawartość dźwiękową i zrozumieć jej treść.
 • Jeśli dostarczasz podpisy tekstowe dla treści wideo, upewnij się, że są one odpowiednio zsynchronizowane z mówionymi słowami. Podpisy powinny być wyświetlane w czasie rzeczywistym lub być możliwe do włączenia i wyłączenia wraz z odtwarzaniem wideo.
 • Podpisy tekstowe i transkrypcje powinny być dokładne, zrozumiałe i adekwatne do treści audio lub wideo. Upewnij się, że błędy ortograficzne i gramatyczne są minimalizowane, a wszelkie niejasności lub skróty są wyjaśnione.
 • Przed udostępnieniem treści wideo czy audio z podpisami, zaleca się przeprowadzenie testów, aby upewnić się, że podpisy są czytelne, poprawnie zsynchronizowane i dostępne dla użytkowników. Sprawdź także, czy transkrypcje są dokładne i zgodne z treścią dźwiękową.

Realizacja strony internetowej zgodnej z WCAG 2.0 wymaga dokładnej analizy wytycznych oraz ścisłej współpracy z doświadczonymi projektantami i programistami. Ważne jest również regularne testowanie strony pod kątem dostępności, aby upewnić się, że spełnia ona odpowiednie standardy.

Strony internetowe wykonane w technologii WCAG 2.0 są narzędziem do tworzenia bardziej dostępnej i inkluzywnej przestrzeni cyfrowej. Dzięki nim, osoby z różnymi niepełnosprawnościami mają możliwość korzystania z internetu i czerpania z niego pełnych korzyści. Jest to ważny krok w budowaniu społeczeństwa, które uwzględnia i szanuje potrzeby wszystkich jego członków.


Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Potrzebujesz profesjonalnej reklamy w interneciePokażemy Twoje najlepsze strony

Bezpłatna wycena

501 146 031 502 243 838
Facebook Twitter Kontakt

Skontaktuj się z nami

Strony internetowe Ostróda Strony internetowe Morąg Strony internetowe Szczytno Strony internetowe Iława
Na stronie
Oferta
Najnowsze na stronie
Wyjście
Przewiń na górę