Galaktyka Estymo
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Google Analytics 4 – nowe możliwości analizy danych dla stron internetowych

Google Analytics 4 – nowe możliwości analizy danych dla stron internetowych

Najbardziej zaawansowane narzędzie analizy danych

Google Analytics 4 – nowe możliwości analizy danych dla stron internetowych

Analiza danych jest nieodzowna dla sukcesu biznesu w internecie. Przedsiębiorcy i marketerzy potrzebują narzędzi, które umożliwią im zgłębianie informacji o swoich użytkownikach, śledzenie ich zachowań i podejmowanie lepiej poinformowanych decyzji. Jednym z najnowszych i najbardziej zaawansowanych narzędzi analizy danych jest Google Analytics 4 (GA4).

Zdarzenia i parametry

GA4 wprowadza nową metodologię gromadzenia danych, opartą na zdarzeniach (events) i parametrach (parameters). Zdarzenia obejmują różne interakcje użytkowników, takie jak kliknięcia, wyświetlenia stron, konwersje itp., a parametry przekazują dodatkowe informacje na temat tych zdarzeń. Ta nowa struktura danych daje bardziej elastyczne możliwości śledzenia i analizowania interakcji użytkowników, co prowadzi do lepszej wiedzy na temat ich zachowań i preferencji.

Zdarzenia

Zdarzenia są podstawowymi jednostkami danych w GA4. Obejmują różne akcje użytkowników, takie jak kliknięcia, wyświetlenia stron www, odtwarzanie wideo, instalacje aplikacji itp. GA4 definiuje cztery główne typy zdarzeń:

 • View: Reprezentuje wyświetlenie strony lub ekranu. Może obejmować wyświetlenie konkretnego artykułu, kategorii produktów, sekcji na stronie itp.
 • Click: Oznacza kliknięcie użytkownika na element interaktywny, na przykład na przycisk, link, baner reklamowy itp.
 • Engagement: Opisuje interakcje użytkownika z elementami strony, takie jak przewijanie, powiększanie, przeciąganie itp. Działa jako wskaźnik zaangażowania użytkownika.
 • Conversion: Oznacza zakończenie zamierzonej akcji, na przykład zakup, rejestrację, wypełnienie formularza itp.

Parametry

Parametry są dodatkowymi informacjami przypisanymi do zdarzeń. Pozwalają na bardziej szczegółową analizę i segmentację danych. GA4 oferuje zarówno predefiniowane parametry, jak i niestandardowe parametry.

 • Predefiniowane parametry
  GA4 dostarcza zestaw predefiniowanych parametrów, które mogą być używane do opisania zdarzeń. Na przykład, dla zdarzenia „View Item” predefiniowane parametry mogą obejmować „item_id” (ID przedmiotu), „item_name” (nazwa przedmiotu), „item_category” (kategoria przedmiotu) itp. Te parametry ułatwiają analizę danych i umożliwiają porównywanie między zdarzeniami.
 • Niestandardowe parametry
  GA4 umożliwia również tworzenie niestandardowych parametrów, które są dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych. Niestandardowe parametry można zdefiniować dla różnych zdarzeń i używać ich do przekazywania dodatkowych informacji. Na przykład, jeśli masz sklep internetowy, możesz utworzyć niestandardowy parametr „promotion_id” w zdarzeniu „Purchase” dla śledzenia, które promocje przyczyniają się do większej liczby zakupów.

Zastosowanie zdarzeń i parametrów w GA4 pozwala na dokładniejszą analizę działań użytkowników, segmentację danych, badanie efektywności kampanii marketingowych i lepsze zrozumienie zachowań użytkowników na stronie lub w aplikacji. Dzięki większej elastyczności w gromadzeniu i analizie danych, GA4 umożliwia bardziej szczegółową optymalizację i lepsze wyniki biznesowe.

Śledzenie wieloplatformowe

sledzenie wieloplatformowe

Wraz z rozwojem różnych platform i urządzeń, użytkownicy często korzystają z wielu kanałów i urządzeń do interakcji z markami. GA4 umożliwia śledzenie użytkowników na różnych platformach, takich jak witryny internetowe, aplikacje mobilne i strony partnerskie. To oznacza, że marketerzy mogą uzyskać kompleksowy obraz działań użytkowników na wszystkich platformach i dokładniej zrozumieć, jakie kanały i urządzenia przynoszą największą wartość dla ich biznesu.

 • Identyfikacja użytkowników na różnych platformach
  GA4 wykorzystuje identyfikatory użytkowników, takie jak ID Google (GAID) dla urządzeń mobilnych i identyfikatory reklam (advertising IDs), aby śledzić użytkowników na różnych platformach. Dzięki temu można przypisać interakcje użytkowników na stronie internetowej do ich aktywności w aplikacji mobilnej lub na innych urządzeniach. To daje bardziej kompletny obraz zachowań użytkowników i umożliwia lepsze zrozumienie ich cyklu życia.
 • Integracja z aplikacjami mobilnymi
  GA4 umożliwia integrację z aplikacjami mobilnymi, co pozwala na śledzenie aktywności użytkowników w aplikacjach na iOS i Android. Można zbierać dane o instalacjach aplikacji, wyświetleniach ekranów, interakcjach i konwersjach w aplikacji. To szczególnie przydatne dla firm, które posiadają zarówno witrynę internetową, jak i aplikację mobilną, ponieważ mogą uzyskać spójny wgląd w działania użytkowników na obu platformach.
 • Mierzenie działań na stronach partnerskich
  GA4 umożliwia również śledzenie aktywności użytkowników na stronach partnerskich. Dzięki temu można zbierać dane o użytkownikach, którzy odwiedzają strony partnerskie, takie jak sklepy internetowe, blogi, czy media społecznościowe. Te dane mogą być wartościowe w kontekście działań marketingowych i współpracy z partnerami.
 • Analiza wielokanałowa
  Dzięki śledzeniu wieloplatformowemu, GA4 dostarcza funkcję analizy wielokanałowej. Pozwala to na śledzenie i zrozumienie, które kanały i urządzenia przyczyniają się do interakcji użytkowników na stronie lub w aplikacji. Na przykład, można sprawdzić, czy użytkownik najpierw odwiedza stronę internetową z komputera, a następnie dokonuje zakupu przez aplikację mobilną. Ta informacja może pomóc w optymalizacji kampanii marketingowych i alokacji zasobów.

Dzięki możliwości śledzenia wieloplatformowego w GA4, przedsiębiorcy i marketerzy mogą uzyskać bardziej kompleksowy i spójny obraz działań użytkowników na różnych platformach. To pozwala na lepsze zrozumienie efektywności działań marketingowych, identyfikację trendów i wzorców zachowań użytkowników oraz zoptymalizowanie strategii biznesowych. Śledzenie wieloplatformowe w GA4 to cenny zasób dla wszystkich firm działających w środowisku cyfrowym.

Analiza czynności użytkowników

Analiza czynnosci uzytkownikow

GA4 wprowadza rozbudowaną analizę czynności, która pozwala lepiej zrozumieć, jak użytkownicy interakcjonują z witryną lub aplikacją. Dzięki temu można mierzyć czas spędzony na poszczególnych stronach, częstotliwość wykonania określonych czynności, takich jak odtwarzanie wideo czy przewijanie strony, oraz identyfikować trendy i wzorce zachowań użytkowników. Te informacje są nieocenione dla optymalizacji witryny lub aplikacji i dostarczania lepszego doświadczenia użytkownikowi.

 • Pomiar czasu spędzonego na stronach
  GA4 umożliwia dokładny pomiar czasu, jaki użytkownicy spędzają na poszczególnych stronach. Można analizować zarówno ogólny czas spędzony na stronie, jak i średni czas spędzony na poszczególnych stronach. Ta informacja pozwala na identyfikację stron, na których użytkownicy spędzają najwięcej czasu, co może sugerować, że są one bardziej interesujące lub ważne.
 • Analiza czynności interaktywnych
  GA4 pozwala na śledzenie różnych czynności interaktywnych użytkowników, takich jak przewijanie, powiększanie, przeciąganie, klikanie na przyciski itp. Te czynności mogą być mierzone jako zdarzenia i dostarczać informacji na temat poziomu zaangażowania użytkowników. Można zbadać, jak długo użytkownicy przewijają stronę, czy przesuwają elementy na stronie, co pozwala lepiej zrozumieć, jak użytkownicy eksplorują treść.
 • Pomiar częstotliwości czynności
  GA4 pozwala na pomiar częstotliwości wykonania określonych czynności przez użytkowników. Można analizować, jak często użytkownicy wykonują konkretne akcje, takie jak odtwarzanie wideo, dodawanie produktów do koszyka, wypełnianie formularzy itp. Ta informacja może być przydatna w identyfikacji popularnych funkcji i działań, a także w zidentyfikowaniu obszarów, w których użytkownicy napotykają trudności.
 • Segmentacja użytkowników na podstawie czynności
  Analiza czynności użytkowników w GA4 umożliwia segmentację użytkowników na podstawie ich interakcji. Można tworzyć grupy użytkowników, którzy wykonują określone czynności lub osiągają określone cele. Na przykład, można stworzyć segment użytkowników, którzy dodali produkty do koszyka, ale nie dokonali zakupu. Dzięki temu można skoncentrować się na tym segmencie i podejmować działania mające na celu zwiększenie konwersji.

Analiza czynności użytkowników w GA4 dostarcza wartościowych wskazówek na temat zachowań użytkowników na stronie lub w aplikacji. Pozwala na lepsze zrozumienie, jak użytkownicy korzystają z treści i funkcji, identyfikację obszarów do optymalizacji, lepsze dostosowanie treści i interfejsu do potrzeb użytkowników oraz doskonalenie strategii marketingowych. To narzędzie, które pomaga lepiej poznać i obsłużyć swoje audytorium.

Integracja z innymi narzędziami Google

Integracja z innymi narzedziami Google

GA4 oferuje lepszą integrację z innymi narzędziami Google, takimi jak Google Ads i Google BigQuery. Dzięki temu możliwe jest analizowanie danych reklamowych w kontekście ogólnych analiz witryny, co pozwala na lepsze zrozumienie efektywności kampanii reklamowych. Ponadto, przekazywanie danych do Google BigQuery umożliwia bardziej zaawansowane analizy danych, modelowanie i tworzenie bardziej spersonalizowanych strategii marketingowych.

 • Integracja z Google Ads
  GA4 integruje się bezpośrednio z Google Ads, co umożliwia analizowanie danych reklamowych w kontekście ogólnych analiz witryny lub aplikacji. Dzięki temu można lepiej zrozumieć, jak reklamy wpływają na interakcje użytkowników i konwersje. Można śledzić efektywność kampanii reklamowych, identyfikować trendy i wzorce zachowań użytkowników po kliknięciu w reklamę oraz dostosowywać strategie reklamowe na podstawie wyników analizy.
 • Integracja z Google BigQuery
  GA4 umożliwia przekazywanie danych do Google BigQuery, który jest zaawansowanym narzędziem analizy danych i modelowania. Integracja z Google BigQuery otwiera możliwości bardziej zaawansowanej analizy danych, tworzenia niestandardowych modeli analitycznych i wykonywania głębszych analiz. Użytkownicy mogą tworzyć zapytania SQL, łączyć dane z różnych źródeł i tworzyć rozbudowane analizy oparte na bogatych zbiorach danych z GA4 i innych źródeł.
 • Google Signals
  GA4 wykorzystuje Google Signals, aby dostarczać informacje na temat użytkowników, którzy są zalogowani na swoje konta Google. To pozwala na bardziej szczegółową analizę demograficznych, zainteresowań i zachowań tych użytkowników. Google Signals dostarcza dodatkowe dane, które można wykorzystać do personalizacji treści i lepszego zrozumienia zachowań użytkowników.
 • Integracja z innymi narzędziami Google
  GA4 oferuje także integrację z innymi narzędziami Google, takimi jak Google Sheets i Google Data Studio. Dzięki tym integracjom można eksportować dane z GA4 do arkuszy kalkulacyjnych w Google Sheets lub tworzyć zaawansowane, interaktywne raporty i wizualizacje w Google Data Studio. To ułatwia udostępnianie danych i tworzenie spersonalizowanych raportów dla różnych interesariuszy.

Integracja z innymi narzędziami Google w GA4 umożliwia pełniejsze wykorzystanie danych, lepsze zrozumienie zachowań użytkowników i bardziej zaawansowaną analizę. Dzięki tym integracjom użytkownicy mogą odkrywać głębsze spostrzeżenia, dostosowywać strategie marketingowe i podejmować bardziej świadome decyzje oparte na danych.

Google Analytics 4 to zaawansowane narzędzie analizy danych, które dostarcza nowe możliwości biznesom online. Dzięki śledzeniu zdarzeń i parametrów, analizie czynności użytkowników oraz integracji z innymi narzędziami Google, użytkownicy GA4 mogą uzyskać bardziej wszechstronne i dokładne informacje na temat swojego audytorium. To prowadzi do lepszej optymalizacji witryny lub aplikacji, poprawy doświadczenia użytkownika i podejmowania lepiej poinformowanych decyzji biznesowych. Jeśli chodzi o analizę danych online, Google Analytics 4 jest nieocenionym narzędziem dla każdego przedsiębiorcy i marketera.


Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Potrzebujesz profesjonalnej reklamy w interneciePokażemy Twoje najlepsze strony

Bezpłatna wycena

501 146 031 502 243 838
Facebook Twitter Kontakt

Skontaktuj się z nami

Strony internetowe Ostróda Strony internetowe Morąg Strony internetowe Szczytno Strony internetowe Iława
Na stronie
Oferta
Najnowsze na stronie
Wyjście
Przewiń na górę